mehmet@zeytinyazilim.com.tr

Logo Toplu veri aktarımı (Lobjects.exe - Xml) (Tiger / Go)

Platform bağımsız olarak, yüksek miktardaki datanın toplu olarak Logo ERP sistemine aktarılması. Ayrıca aktarım öncesi ve sonrası kontrolü ve loglanması işlemleri. Özellikle satış hareketleri, alınan hizmet hareketleri, banka ve kredikartı tahsilat hareketlerinde bu yönde ihtiyaçlar doğmaktadır.

Toplu veri aktarımında aranacak başlıca kriterler(xmLogo bu kriterlerin tamamını sağlamaktadır);

Aktarım programının esnek olması gerekir;
Müşteri ihtiyaçları dönem dönem değişiklik gösterebileceğinden, sistemin bu değişikliklere uyarlanabilmesi için sorunsuz destek alabilmeniz önemlidir.

Otomatik oluşturulan kayıtların sistemle birebir uyumlu olması gerekir;

Bu noktadaki sıkıntılar ciddi veri tabanı hatalarına ve belli servislerin(maliyetlendirme, borç yaşlandırma vs.) yada sistemin düzgün olarak çalışmaması gibi sonuçlar doğurur.


Aktarım sonrası kontrol edilebilirlik;
Toplu veri aktarımı yapıldığından, aktarım sonrası oluşan kayıtların, aktarımın yapıldığı kaynakla karşılaştırılabilmesi önemlidir. Toplu veri içersindeki, aktarılamamış, hata oluşturmuş kayıtların daha sonra aktarılmak yada gerekli düzeltmeler yapılmak üzere tesbiti yapılabilmelidir. Aktarımda kullandığımız özel alanlar sayesinde bu karşılaştırmaları kolayca yapabilirsiniz.

Aktarım esnasında oluşan hataların kullanıcılar tarafından ulaşılabilir ve kolay anlaşılabilir olması gerekir;

Kullanıcı kaynaktaki hataları tesbit edebiliyor ve gerekli tedbirleri alabiliyor, gerektiğinde hızlı destek alabiliyor olmalıdır. Bunların hepsini sağlıyoruz.Detaylar İçin Tıklayınız»